2021/06/30 100 rokov časopisu

Výstava 100 rokov časopisu Krásy Slovenska

2021/06/28 NOVÉ číslo 7-8

Letné číslo vychádza 12. júla

2021/05/10 Číslo 5-6

Číslo 5-6 v predaji od 11. mája

Staršie novinky >

Vyberáme z archívu

Babky

„Najväčším zlom je nedostatok lásky: lásky k blížnym, strašná ľahostajnosť k susedovi, k tým, čo žijú na okraji spoločnosti, k vykorisťovaným, chudobným, starým.“ Povedala raz Matka Tereza, rímsko-katolícka mníška. 

Vladimír Medzihradský

Publicista, fotograf-krajinár, vydavateľ, organizátor cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce na Orave. Narodil sa 9. júla 1934 v Liptovskej Ondrašovej. Pracoval ako osvetár a novinár, v rokoch 1971 – 1994 bol riaditeľom Okresnej správy cestovného ruchu v Dolnom Kubíne. Na Orave prežil celý svoj život, mal vrúcny vzťah k Orave a oravskej prírode. Svedčia o tom mnohé pracovné aktivity v cestovnom ruchu. Vladimír Medzihradský bol jednou z osobností, ktoré stáli pri zrode Združenia Lanovky a vleky na Slovensku v roku 1967 za regióny Dolný Kubín a Kubínska hoľa, predsedom organizácie Turist Orava, združenia pre rozvoj cestovného ruchu a historických tradícií Oravy, manažérom agentúry Via Oravia, členom lyžiarskeho a jachtárskeho klubu Slávia Dolný Kubín a Horskej služby Roháče. V Horskej službe pracoval najprv ako radový člen, neskôr v jej výbore v Roháčoch. Zapájal sa do viacerých projektoch cestovného ruchu Euroregiónu Tatry, pracoval na expozícii MiniEurópa Orava/Tatry. Bol tiež členom Komisie cestovného ruchu a turistiky Združenia Región Tatry. 

Multimediálna výstava v Múzeu Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici

Súčasná stála expozícia v Múzeu SNP v Banskej Bystrici je jednou z najnavštevovanejších na Slovensku. Vznikla však pred vyše 15 rokmi a hoci sprostredkúva návštevníkom vzácne dokumenty a unikátne zbierkové predmety, už nezodpovedá súčasným požiadavkám zodpovedajúcim informačnej revolúcii, digitalizácii a komfortnej interaktivity virtuálneho prostredia. 

Náhodná fotka z galérie

belianske-tatry.jpg
Galéria: Slovensko
Lokalita: Slovensko
Rok: 2014
Autor: archív, redakcia Krásy Slovenska
Nie ste registrovaný?

Registrujte sa

Výhody registracie

Redakcia časopisu

Adresa: Ľubľanská 2
831 02 Bratislava
Telefón: 0421 254 652 055
Mobil: 0421 918 320 117
Email: info@krasy-slovenska.sk