Štvrťstoročnica Odboru turistiky KST pri TJ OZKN v Prešove

Číslo: 2005/82/7-8 Diskusia: žiadne komentáre
Rubrika: KST Strana: 63
Autor: Mária Vavreková
Autor fotiek:
Vznik TJ OZKN v Prešove sa datuje dňom 22. máj 1980. Iniciátorom jej vzniku bol Ing. Dušan Toporcer za podpory vtedajšieho podnikového riaditeľa OZKN Prešov JUDr. Štefana Krafčáka. Medzi prvé odbory telovýchovnej jednoty patril Odbor turistiky, pričom jeho prvý výbor pracoval v zložení: Jirka Mikušová, Ing. Mária Repková, Štefan Novický, Štefan Semančík, Mgr. Štefan Stanislay a Eva Dvorožňáková. Do dnešných dní zostala organizátorskej práci vo výbore verná Eva Dvorožňáková a súčasná predsedníčka oddielu Jirka Mikušová. TJ OZKN od svojho vzniku podporovala predovšetkým rodinnú turistiku. Každé väčšie podujatie, najmä autobusové zájazdy do vzdialenejších pohorí, sa nezaobišlo bez pripravenej trasy pre menšie deti a ich rodičov. Hnacím motorom bola myšlienka, že aj keď radosť zo spoločných turistických výletov s deťmi na pár rokov preruší zložité obdobie dospievania, energia investovaná do spoločných chvíľ v prírode sa nikdy nestratí. Podčiarknutá krásou prírody a spoločnými zážitkami sa časom opäť premení na kladný vzťah k ľuďom a pohybu v prírode. Turistický oddiel realizuje pešiu, lyžiarsku, vysokohorskú a vodnú turistiku. Za 25 rokov doterajšej činnosti zorganizovali 963 rôznych turistických podujatí. Počas 1 487 „túrodní” prešli 20 057 km a vystúpili do výšky 513 393 m. Láska a úcta k prírode vedie členov oddielu k organizácii podujatí na pomoc prírode. Starostlivosť o studničku pod Bodášom a na Branisku, pomoc pri obnove Zbojníckej chaty, čistenie turistických chodníkov či sadenie stromčekov boli a sú súčasťou kalendára podujatí oddielu. Vodnej turistike sa členovia oddielu začali venovať už v roku 1983 vo vtedajšom oddieli pri VAP Prešov pod vedením skúseného cvičiteľa Vladimíra Sejka. Od roku 1988 sa aktívne zúčastňujú na podujatiach Združeného oddielu vodnej turistiky. Značnú pozornosť venoval oddiel výkonnostnej turistike, absolvovaniu zápočtových ciest, plneniu oblastných tematických odznakov. Táto forma činnosti dáva turistickým aktivitám dlhodobejší cieľ a zmysel. Členovia OT pri TJ OZKN prešli za 25 rokov 22 pohorí, spracovali viacero zápočtových ciest a získali 31 výkonnostných tried. Od roku 1985 je súčasťou Odboru turistiky pri TJ OZKN Turistický oddiel mládeže Prvosienka, ktorý vedie RNDr. Mária Vavreková. Jeho členskú základňu tvorili študenti SOU odevného a v súčasnosti dievčatá a chlapci ZSŠ odevnej v Prešove.

Náhodné články...

Neboli nájdené žiadne výsledky.
Neboli nájdené žiadne výsledky.
Neboli nájdené žiadne výsledky.

Musíte byť prihláseny na to aby ste mohli pridať komentár!

Nie ste registrovaný?

Registrujte sa

Výhody registracie

Redakcia časopisu

Adresa: Ľubľanská 2
831 02 Bratislava
Telefón: 0421 254 652 055
Mobil: 0421 918 320 117
Email: info@krasy-slovenska.sk