Jubilant Miroslav Herchl

Číslo: 2005/82/7-8 Diskusia: žiadne komentáre
Rubrika: KST Strana: 63
Autor:
Autor fotiek:
Dňa 5. júla 2005 vstúpil do klubu šesťdesiat- nikov Ing. Miroslav Herchl, predseda Klubu slovenských turistov. Ako martinský rodák začínal s organizovanou turistikou už ako stredoškolák v turisticky silnom regióne Turiec. Turistike ostal verný aj počas vysokoškolského štúdia v Prahe a na organizovaní turistických podujatí pre študentov sa podieľal aj ako odborný asistent počas pôsobenia v Bratislave. Od roku 1974 sa usadil v Piešťanoch ako zamestnanec Atómových elektrární Bohunice, kde ako člen a dlhoročný predseda OKST TJ Atóm okolo seba zoskupil silnú skupinu turistov orientovaných predovšetkým na výkonnostnú turistiku. Od roku 1990 je predsedom RR KST v Trnave a dušou a organizátorom známych podujatí, akým je napríklad Diaľkový pochod Jesenným Považským Inovcom (v roku 2004 už 32. ročník) alebo v tomto roku jubilejný 30. ročník zimného prechodu Považským Inovcom. Je cvičiteľom turistiky I. triedy, inštruktorom pešej, lyžiarskej a vysokohorskej turistiky, lektorom kurzov a seminárov, nositeľom titulu Majster turistiky, držiteľom Verejného uznania III. stupňa za zásluhy o rozvoj československej telesnej výchovy (v roku 1988), Strieborného odznaku KST (v roku 1995) a Zlatého odznaku TOM KST (v roku 1997). V roku 1990 stál pri zakladaní KST a spoluvytváral jeho organizačné a programové východiská, neskôr aj ako predseda organizačnej komisie a podpredseda KST. Publikuje články, fotografie a rozhovory z oblasti turistiky, cestovného ruchu a miestopisu v rozhlase, televízii a periodickej tlači. Podieľal sa na organizácii regionálnych, celoslovenských i medzinárodných podujatí. V roku 1997 bol predsedom organizačného štábu 44. slovenského zrazu turistov Trnava – Buková v Malých Karpatoch a v tom istom roku podpredsedom svetového stretnutia mládeže FICC v Piešťanoch. Vo funkcii predsedu KST je od roku 2002. Z titulu svojej funkcie aktívne zastupuje KST a Slovensko v medzinárodných turistických organizáciách EWV, NFI, FICC a IVV. Všetci, ktorí jubilanta poznajú, oceňujú nielen jeho aktivitu, zápal a nadšenie pre dobrú vec, ale aj jeho vľúdnosť, nekonfliktnú povahu a ďalšie charakterové vlastnosti. K početným gratulantom sa pripájajú aj jeho spolupracovníci, priatelia, známi a redakcia časopisu Krásy Slovenska.

Musíte byť prihláseny na to aby ste mohli pridať komentár!

Nie ste registrovaný?

Registrujte sa

Výhody registracie

Redakcia časopisu

Adresa: Ľubľanská 2
831 02 Bratislava
Telefón: 0421 254 652 055
Mobil: 0421 918 320 117
Email: info@krasy-slovenska.sk