Napísané zostáva, tvrdili už starí Rimania

Číslo: 2018/95/7-8 Diskusia: 8 komentárov
Rubrika: Rozhovor Strana: 4
Autor: Zuzana Kollárová
Autor fotiek: Zuzana Kollárová

Od mladosti mal vzťah k literatúre a histórii,  rád počúval rozhlasové hry a dramatické pásma. Takmer štvrťstoročie pracoval v Slovenskom rozhlase ako redaktor literárnej redakcie a ako vedúci redakcie umelecko­dokumentárnej publicistiky. Napísal vyše 250 scenárov literárnych, dokumentárnych a dramatických pásiem, dramatizácií z diel slovenskej a zo svetovej literatúry a životopisných hier o osobnostiach kultúry a dejín. Je autorom štvordielneho cyklu rozhlasových dokumentov Múzy za mrežami o osudoch slovenských spisovateľov väznených v päťdesiatych rokoch. Za prvú časť tohto cyklu získal hlavnú cenu na rozhlasovom festivale Prix Bohemia, Novinársku cenu Nadácie otvorenej spoločnosti a Hlavnú cenu Literárneho fondu. Autor Literárnych potuliek po Slovensku, vyštudovaný žurnalista a spisovateľ. Ján Bábik.

dsc00141.jpg 


Narodili ste sa v Bratislave. Aké bolo vaše detstvo, detstvo, dospievanie a vzťah k rodisku?

Vyrastal som v centre Bratislavy, skôr som sa túlal historickými uličkami ako prírodou, aj keď sme z času na čas chodili na Kolibu či Železnú studienku. S rodičmi som pravidelne navštevoval hrady Červený Kameň, Pajštún, Čachtický hrad, Tematín alebo zámky na južnej Morave. V roku 1968 som sa stal skautom a s našou družinou sme robili turistické výlety do lesov v okolí Bratislavy, učili sme sa orientovať podľa mapy, značiek, buzoly i určovať svetové strany podľa Slnka, čítali knihy Jaroslava Foglara. V lete sme mali skautské tábory, kde sme sa učili viazať uzly, morzeovku, podnikali dlhé túry, držali stráže, učili sa zakladať oheň bez papiera s dvoma zápalkami. Ale plnili sme aj tri orlie perá, to znamenalo 24 hodín mlčať, 24 hodín nič nejesť, povolené bolo len pitie vody, a stráviť noc mimo tábora. Žiaľ, po dvoch rokoch, v roku 1970, túto záslužnú organizáciu normalizácia zrušila.

Ako sa formoval váš vzťah k histórii a aké boli vaše prvé obľúbené knihy?

V detstve som aj veľa čítal. Mojou veľmi obľúbenou knihou boli Janotove trojzväzkové Slovenské hrady, ktoré som prečítal niekoľkokrát odpredu i odzadu a mojím detským snom bolo niečo podobné v dospelosti napísať. Rodičia mi kupovali ďalšie knihy o hradoch a o povestiach o nich, poctivo som čítal časopisy, aj Krásy Slovenska, a keď som našiel nejakú novú zmienku o hrade, zámku, kaštieli alebo o kúrii, už som si urobil poznámku do svojej kartotéky. Čítal som aj historickú prózu, do dvanástich-trinástich rokov som mal prečítaného celého Joža Nižnánskeho, Jána Hrušovského, Jozefa Braneckého, Jozefa Horáka, Jána Balka, Mateja Vojtáša, ale aj časť románov Móra Jókaiho, Henryka Sienkiewicza, Waltera Scotta, Kálmána Mikszátha, Alexandra Dumasa, Marka Twaina. Aj keď sa na tieto knihy niektorí estéti pozerajú cez prsty, musím sa priznať, že zohrali veľkú úlohu v mojom vzťahu k histórii a jej poznaniu, rovnako ako knihy Vojtecha Zamarovského.

Ešte ako študent gymnázia ste podnikli na tie časy neobvyklú cestu po Západe, neskôr ako poslucháč žurnalistiky ste si privyrábali ako sprievodca CK Čedok. Ako si spomínate na tie roky?

Mal som veľké šťastie, že mojím spolužiakom a dlhoročným priateľom bol Ďuro Pavlovič, syn režiséra Vladislava Pavloviča a folkloristky Ľuby Pavlovičovej-Bakovej, ktorý ešte dnes sprevádza turistov po celom svete, najmä po pamiatkach zapísaných do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. On prišiel na nápad, aby sme spolu vykonali rok pred maturitou cestu po Západe stopom. Už vtedy sa veľmi zaujímal o pamiatky, tak Ďuro vytýčil aj trasu po Švédsku, Dánsku, západnom Nemecku a Holandsku, o tri roky neskôr sme sa vydali do Francúzska, Spojeného kráľovstva a Írskej republiky. Dnes je to už takmer normálne, že maturanti absolvujú aj podstatne väčšie cesty, ale vtedy, v sedemdesiatych rokoch to bolo niečo výnimočné. Získať devízový prísľub a výjazdnú doložku bolo veľmi ťažké. Cesty na Západ mi dali veľa nezabudnuteľných zážitkov, osobne som navštívil miesta, o ktorých som sa učil na hodinách angličtiny a francúzštiny, stretol som veľa zaujímavých ľudí, zdokonalil sa v jazykoch a presvedčil sa na vlastné oči o skutočnom živote na Západe. Samozrejme, moje cesty na Západ stáli veľa peňazí a nechcel som si ich pýtať len od rodičov, tak som sa stal počas vysokoškolského štúdia žurnalistiky sprievodcom turistov. Sprevádzal som ich po Bratislave, ale aj po celom Československu, aj vďaka týmto cestám som sa veľa naučil o našej vlasti, pretože na zájazdy som sa musel pripravovať, a bol som rád, že som zahraničných turistov, najmä z krajín bývalého Sovietskeho zväzu, zoznamoval s krásami našej vlasti i s jej bohatou históriou. Sprevádzal som aj našich

Vyše dvadsaťštyri rokov ste pracoval v Slovenskom rozhlase ako redaktor literárnej redakcie a ako vedúci redakcie umelecko­dokumentárnej publicistiky. V čom bola táto práca pre vás ako autora najviac podnetná?

Vždy som mal vzťah k literatúre a histórii, od detstva som počúval rozhlasové hry a pásma a sníval som, že raz niečo podobné aj sám vytvorím. Mal som šťastie, že sa mi podarilo hneď po skončení školy zamestnať v literárnej redakcii Slovenského rozhlasu. V rozhlase vtedy pracovala mimoriadne silná generácia tvorcov, ktorí vytvorili silné intelektuálne prostredie. Mojím šéfom bol Pavol Hudík, výrazná osobnosť umeleckého vysielania Slovenského rozhlasu, ktorý sa veľmi zaslúžil o šírenie slovenskej literatúry v éteri. Mojimi kolegami a blízkymi priateľmi boli Ján Tužinský, Roman Brat, Jožko Čertík, často som spolupracoval s poprednými spisovateľmi ako Rudo Čižmárik, Vojto Kondrót, mimoriadne som si vážil priateľstvo a spoluprácu s legendárnym prekladateľom Blahoslavom Hečkom. Zoznámil som sa s mnohými poprednými slovenskými spisovateľmi, s ktorými som sa často stretával a diskutoval. V rozhlase som spočiatku zostavoval chvíľky poézie, redigoval pásma o spisovateľoch a postupne som sa dostával aj k autorskej tvorbe. Pripravoval som cyklus Odkazy, to boli pásma o našej literárnej histórii. Zameriaval som sa najmä na spisovateľov, ktorí síce vytvorili pozoruhodné diela, ale nie sú nejako známi. Takým je napríklad Peter Bella Horal, ktorý napísal báseň Návrat. Podľa nej skomponoval Eugen Suchoň hymnickú pieseň Aká si mi krásna. Napísal som pásmo o mojom strýkovi Emovi Bohúňovi, o krstnom otcovi môjho pradeda Jankovi Matúškovi, autorovi textu slovenskej hymny, inšpirovaný knihou Jara Rezníka Literárne potulky po Slovensku som pripravoval pásma o histórii a literárnych tradíciách slovenských miest. Tak som napríklad napísal reláciu o Vrbovom, mestečku, kde žili moji starí rodičia, a ktoré má veľmi zaujímavých rodákov. O nich som tiež napísal samostatné pásma, o Móricovi Beňovskom, o autorovi Apológie Jánovi Baltazárovi Maginovi, o ľudovom liečiteľovi Jánovi Tonsorisovi, ktorý písal v 18. storočí zdravotné rady vo veršoch, o literárnom otcovi sváka Ragana Elovi Šándorovi. Každá relácia mi veľa dala, rozširoval som si svoje znalosti z histórie a literatúry. V roku 1995 som sa stal vedúcim redakcie umeleckodokumentárnej publicistiky. Som rád, že sa mi podarilo dať dohromady veľmi ambiciózny kolektív, ktorého redaktori boli známi aj mimo rozhlasovej pôdy – legenda rozhlasového dokumentu Emil Benčík, dramatici Táňa Kusá a Jozef Lenhart, spisovatelia Peter Štrelinger a Juraj Šebesta, publicista Vladimír Brožík. Každý z nich bol svojrázna umelecká osobnosť, ktorá prinášala zaujímavé témy a vedela ich príťažlivo na vysokej umeleckej úrovni spracovať.

Rozhlasu ste zostali verný aj po odchode z neho. V tomto čase vznikli aj oceňované rozhlasové cykly Múzy za mrežami a Zradení povstalci...

So Slovenským rozhlasom som naďalej autorsky spolupracoval. Možno som si chcel sám sebe dokázať, že môj odchod bol vynútený, a nie spravodlivý, na druhej strane som stále cítil hlboký vzťah k tomuto médiu a chcel som pre kultúru naďalej robiť niečo užitočné. Objavil som tému, ktorá sa v našej literárnej histórii nedostatočne pertraktovala, a to sú väznenia spisovateľov v 50. rokoch minulého storočia. Napísal som štyri hodinové rozhlasové dokumenty o približne päťdesiatich väznených spisovateľoch. Za túto reláciu som dostal niekoľko významných novinárskych ocenení, odvysielal ju dokonca Český rozhlas a reprezentovala Slovenský rozhlas na festivale Prix Italia. K téme 50. rokov som sa potom vrátil v ďalšom cykle Zradení povstalci. Cyklus sa zaoberal perzekúciami účastníkov SNP v tomto krutom období. Tu som bol aj osobne zaujatý, pretože prvá časť bola venovaná môjmu starému otcovi, počas SNP kapitánovi Gustávovi Neštiakovi, ktorý bol odsúdený na devätnásť rokov. Cyklom dokumentov Zradení povstalci som chcel vzdať hold a úctu statočným obrancom našej vlasti z roku 1944, ktorým sa dostala krutá „odmena“. Podľa mňa spolu so štúrovcami ide o najstatočnejšiu, najudatnejšiu a najvznešenejšiu generáciu našej histórie. Francúzsko dodnes traumatizuje už vyše 120 rokov starý prípad kapitána Alfreda Dreyfusa, ale my máme niekoľko stoviek, možno aj tisíc „dreyfusovcov“, len o nich skoro nič nevieme.

S ktorými časopismi v súčasnosti spolupracujete, aké sú okruhy vašej publicistickej tvorby?

Priznám sa, že až do odchodu z rozhlasu v roku 2003 bola moja publikačná činnosť v slovenských periodikách veľmi chudobná. Písal som len propagačné články do časopisu Rozhlas, sem-tam recenzie do Knižnej revue. Dnes už viem, že som urobil chybu, mal som byť aktívnejší. Až potom mi Štefan Moravčík a Bystrík Šikula navrhli, aby som výsledky svojej výskumnej práce v rozhlase publikoval aj v Slovenských pohľadoch. Bol som rád, pretože rozhlas je médium jedného okamihu, príťažlivé, ľahko dielo posunie, ale po vypočutí sa k nemu poslucháč môže vrátiť jedine pri repríze. Napísané zostáva, tvrdili už starí Rimania, tak som niekoľko desiatok rozhlasových relácií prepracoval na príspevky do rôznych časopisov, nielen pre Slovenské pohľady, ale písal som aj do Učiteľských novín, Literárneho týždenníka, Slovenského zahraničia, Slova, Javiska. V rozhlase som sa venoval aj problematike slovenských hymnických piesní, napísal som niekoľko pásiem o autoroch ich textov (S. Tomášik, F. Urbánek, K. Kuzmány, spomínaný Peter Bella Horal a ďalší). Materiál som mal zozbieraný, doplnil som ho o niekoľko ďalších osobností (M. Rázus, T. Milkin, Ľ. Štúr, V. Pauliny-Tóth, J. Bulla) a vznikla kniha, ktorú som nazval podľa toho, čo hymnické piesne v našej kultúre znamenajú – Klenoty v tónoch.

Už takmer desať rokov spolupracujete s našou redakciou, s Jaroslavom Rezníkom ste autorom rubriky Túry do literatúry...

K mojej spolupráci s časopisom Krásy Slovenska prišlo pred deviatimi rokmi, v roku 2009. Pri príležitosti 160. výročia úmrtia Jána Hollého som ponúkol článok o posledných rokoch jeho života v Dobrej Vode a vydavateľ Daniel Kollár mi navrhol, aby som s Jaroslavom Rezníkom pripravoval cyklus článkov Túry do literatúry, literárne potulky po Slovensku. Odvtedy som napísal už vyše 50 článkov. Pri príprave jednotlivých príspevkov si preštudujem monografie o mestách, život a dielo spisovateľov, ktorí sa tam narodili, študovali, pôsobili. Navštívim aj mesto, overím si niektoré informácie. Minulý rok som pre rozhlas napísal tiež rozsiahly cyklus Literárne potulky po Slovensku, kde som zozbieraný materiál doplnil o rozhlasové prvky, rozhovory so spisovateľmi, archívnymi zvukovými výpoveďami autorov, historikov, ale zaradil som tam aj ukážky z diel v podaní známych slovenských hercov.

Aké sú vaše najbližšie pracovné plány?

Uvedomujem si, že sa blíži čas môjho dôchodkového veku. Nevnímam ho ako absolútne leňošenie, ale práve naopak, ako zintenzívnenie mojej autorskej práce. Predovšetkým sa chcem venovať ďalšiemu zbieraniu materiálov na napísanie kníh Múzy za mrežami (o väznených spisovateľoch), Zradení povstalci (o perzekvovaných účastníkoch SNP). Rád by som aj  cestoval po rôznych krajinách sveta, ale aj po Slovensku, chcem navštíviť hrady, historické mestá. Na Slovensku máme veľa nádherných pamiatok, len ich nie dôverne poznáme. Mám aj niekoľko nápadov na spoluprácu so Slovenským rozhlasom, ale to zatiaľ zostáva mojím autorským tajomstvom.

 

Náhodné články...

Hadí jed Ivan Kňaze

Muráň Richard Wetter

Z Nitry do Trnavy (2) Jaroslav Rezník

Žitný ostrov Martina Bocánová, Martin Priečko, Katarína Slobodová Nováková

Muránskou planinou Danica Púry

Svet je všelikde krásny Zuzana Kollárová

Láska na prvý výstrel Tibor Kollár

Svet je všelikde krásny Zuzana Kollárová

Musíte byť prihláseny na to aby ste mohli pridať komentár!

 • wbuywatch | Predmet: Rado watches | 2018-07-11 03:08:28

  [url=http://www.rolexpresident.cn/]best swiss replica watches
  [url=http://www.rolexpresident.cn/]best replica watches
  high quality replica watches for men
  watches price
  best replica watches

  Rado watches


  US Dollar
  Euro
  GB Pound
  Canadian Dollar
  Australian Dollar
  Jappen Yen
  Norske Krone
  Swedish Krone
  Danish Krone
  CNY

  Categories

  Rado watches
  Rado centrix
  Rado ceramica
  Rado d-star
  Rado integral
  Rado new original
  Rado rx
  Rado sintra
  Rado true
  Rado true thinline
  TAG Heuer watches
  Audemars Piguet
  Breguet watches
  Breitling watches
  Chopard watches
  Franck Muller watches
  Longines watches
  Omega watches
  Patek Philippe
  Pre Watches
  Rolex watches
  Tudor watches
  Ulysse Nardin
  Bestsellers  Replica Rado Ceramica R21715152 Quartz Men's Watch (Rado) [3673] $34,697.00  $215.00Save: 99% off Replica Rado CENTRIX R30 941 70 2 neutral automatic mechanical watches (Rado) [f7bc] $56,055.00  $212.00Save: 100% off Replica Rado Integral R20 786 15 9 Lady quartz watch (Rado) [e21b] $65,005.00  $216.00Save: 100% off

  Featured -   [more]
  Replica 5208P-001 - Platinum - Men Grand Complications [d208]$6,856.00  $214.00Save: 97% offReplica 5216R-001 - Rose Gold - Men Grand Complications [84c0]$6,777.00  $219.00Save: 97% offReplica 5980/1A-019 - Stainless Steel - Men Nautilus [8fce]$3,166.00  $214.00Save: 93% off
  Home :: 
  Rado watches

  Rado watches


  Rado Replica Watches Outlet For Sale, Wholesale Rado Watches
  Do you want to keep your precious watch safe and always working? Now you can with our finest quality watch cases and tools. Give your watch a newer feel for longer. Our collection of luxury watch cases and precision watch tools are now available in store at Purses Valley. Make your favorite Rado watch last a lifetime.  Filter Results by:
  Items starting with ...
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9


  Displaying 49 to 60 (of 90 products)
  [<< Prev]   1 ... 3& nbsp; 4  5  6  7  ; [Next >>] 


  Replica Rado really Series R27 814 15 2 men quartz watch (Rado) [2620]Product Code : 15053 Brand Rado ...$47,761.00  $216.00Save: 100% off
  Replica Rado really Series R27 816 15 2 neutral quartz watches (Rado) [847c]Matte black high-tech ceramic...$28,069.00  $212.00Save: 99% off
  Replica Rado really Series R27 896 15 2 men quartz watch (Rado) [e751]Product Code : 15052 Brand Rado ...$31,718.00  $213.00Save: 99% off
  Replica Rado really Series R27654122 men's quartz watch (Rado) [d611]Product Code : 14642 Brand Rado ...$27,397.00  $213.00Save: 99% off
  Replica Rado really Series R27815152 men's quartz watch (Rado) [65c3]Cutting-edge design new fashion...$49,522.00  $217.00Save: 100% off
  Replica Rado RX Series R28 392 25 2 ladies quartz watches (Rado) [dec6]Product Code : 15262 Brand Rado ...$103,552.00  $210.00Save: 100% off
  Replica Rado RX Series R28 885 15 2 Men's quartz watch (Rado) [0863]Product Code : 15088 Brand Rado ...$53,890.00  $206.00Save: 100% off
  Replica Rado RX Series R28 887 16 2 Men's quartz watch (Rado) [2a46]Famously high-tech ceramic charm ...$89,561.00  $216.00Save: 100% off
  Replica Rado RX Series R28 888 15 2 neutral quartz watches (Rado) [227f]Product Code : 15092 Brand Rado ...$61,947.00  $218.00Save: 100% off
  Replica Rado RX Series R28 888 16 2 Men's quartz watch (Rado) [c2ad]Product Code : 15095 Brand Rado ...$31,437.00  $217.00Save: 99% off
  Replica Rado RX Series R28 900 70 2 ladies quartz watches (Rado) [2fbc]Product Code : 15260 Brand Rado ...$91,607.00  $226.00Save: 100% off
  Replica Rado RX Series R28 910 70 2 Men's quartz watch (Rado) [4e9e]Product Code : 15094 Brand Rado ...$48,295.00  $222.00Save: 100% off


  Displaying 49 to 60 (of 90 products)
  [<< Prev]   1 ... 3& nbsp; 4  5  6  7  ; [Next >>] 

  Home
  Shipping
  Wholesale
  Order Tracking
  Coupons
  Payment Methods
  Contact Us
  REPLICA OMEGA
  REPLICA PATEK PHILIPPE
  REPLICA IWC
  REPLICA CARTIER
  REPLICA Panerai  Copyright © 2012-2017 All Rights Reserved.
  best swiss replica watches
  best replica watches

 • wbuywatch | Predmet: Rado watches | 2018-07-11 03:08:29

  [url=http://www.rolexpresident.cn/]best swiss replica watches
  [url=http://www.rolexpresident.cn/]best replica watches
  high quality replica watches for men
  watches price
  best replica watches

  Rado watches


  US Dollar
  Euro
  GB Pound
  Canadian Dollar
  Australian Dollar
  Jappen Yen
  Norske Krone
  Swedish Krone
  Danish Krone
  CNY

  Categories

  Rado watches
  Rado centrix
  Rado ceramica
  Rado d-star
  Rado integral
  Rado new original
  Rado rx
  Rado sintra
  Rado true
  Rado true thinline
  TAG Heuer watches
  Audemars Piguet
  Breguet watches
  Breitling watches
  Chopard watches
  Franck Muller watches
  Longines watches
  Omega watches
  Patek Philippe
  Pre Watches
  Rolex watches
  Tudor watches
  Ulysse Nardin
  Bestsellers  Replica Rado Ceramica R21715152 Quartz Men's Watch (Rado) [3673] $34,697.00  $215.00Save: 99% off Replica Rado CENTRIX R30 941 70 2 neutral automatic mechanical watches (Rado) [f7bc] $56,055.00  $212.00Save: 100% off Replica Rado Integral R20 786 15 9 Lady quartz watch (Rado) [e21b] $65,005.00  $216.00Save: 100% off

  Featured -   [more]
  Replica 5208P-001 - Platinum - Men Grand Complications [d208]$6,856.00  $214.00Save: 97% offReplica 5216R-001 - Rose Gold - Men Grand Complications [84c0]$6,777.00  $219.00Save: 97% offReplica 5980/1A-019 - Stainless Steel - Men Nautilus [8fce]$3,166.00  $214.00Save: 93% off
  Home :: 
  Rado watches

  Rado watches


  Rado Replica Watches Outlet For Sale, Wholesale Rado Watches
  Do you want to keep your precious watch safe and always working? Now you can with our finest quality watch cases and tools. Give your watch a newer feel for longer. Our collection of luxury watch cases and precision watch tools are now available in store at Purses Valley. Make your favorite Rado watch last a lifetime.  Filter Results by:
  Items starting with ...
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9


  Displaying 49 to 60 (of 90 products)
  [<< Prev]   1 ... 3& nbsp; 4  5  6  7  ; [Next >>] 


  Replica Rado really Series R27 814 15 2 men quartz watch (Rado) [2620]Product Code : 15053 Brand Rado ...$47,761.00  $216.00Save: 100% off
  Replica Rado really Series R27 816 15 2 neutral quartz watches (Rado) [847c]Matte black high-tech ceramic...$28,069.00  $212.00Save: 99% off
  Replica Rado really Series R27 896 15 2 men quartz watch (Rado) [e751]Product Code : 15052 Brand Rado ...$31,718.00  $213.00Save: 99% off
  Replica Rado really Series R27654122 men's quartz watch (Rado) [d611]Product Code : 14642 Brand Rado ...$27,397.00  $213.00Save: 99% off
  Replica Rado really Series R27815152 men's quartz watch (Rado) [65c3]Cutting-edge design new fashion...$49,522.00  $217.00Save: 100% off
  Replica Rado RX Series R28 392 25 2 ladies quartz watches (Rado) [dec6]Product Code : 15262 Brand Rado ...$103,552.00  $210.00Save: 100% off
  Replica Rado RX Series R28 885 15 2 Men's quartz watch (Rado) [0863]Product Code : 15088 Brand Rado ...$53,890.00  $206.00Save: 100% off
  Replica Rado RX Series R28 887 16 2 Men's quartz watch (Rado) [2a46]Famously high-tech ceramic charm ...$89,561.00  $216.00Save: 100% off
  Replica Rado RX Series R28 888 15 2 neutral quartz watches (Rado) [227f]Product Code : 15092 Brand Rado ...$61,947.00  $218.00Save: 100% off
  Replica Rado RX Series R28 888 16 2 Men's quartz watch (Rado) [c2ad]Product Code : 15095 Brand Rado ...$31,437.00  $217.00Save: 99% off
  Replica Rado RX Series R28 900 70 2 ladies quartz watches (Rado) [2fbc]Product Code : 15260 Brand Rado ...$91,607.00  $226.00Save: 100% off
  Replica Rado RX Series R28 910 70 2 Men's quartz watch (Rado) [4e9e]Product Code : 15094 Brand Rado ...$48,295.00  $222.00Save: 100% off


  Displaying 49 to 60 (of 90 products)
  [<< Prev]   1 ... 3& nbsp; 4  5  6  7  ; [Next >>] 

  Home
  Shipping
  Wholesale
  Order Tracking
  Coupons
  Payment Methods
  Contact Us
  REPLICA OMEGA
  REPLICA PATEK PHILIPPE
  REPLICA IWC
  REPLICA CARTIER
  REPLICA Panerai  Copyright © 2012-2017 All Rights Reserved.
  best swiss replica watches
  best replica watches

 • wbuywatch | Predmet: Rado watches | 2018-07-11 03:08:30

  [url=http://www.rolexpresident.cn/]best swiss replica watches
  [url=http://www.rolexpresident.cn/]best replica watches
  high quality replica watches for men
  watches price
  best replica watches

  Rado watches

 • wbuywatch | Predmet: Omega copy Watch : De Ville Prestige Quartz 24.4 mm - Yellow gold on yellow gold - 424.50.24.60.08.001 [c3e6] - $238.00 : Professional replica watches stores, rolex-watch.top | 2018-07-14 22:51:43

  swiss replica watches aaa+
  [url=http://www.rolex-watch.top/]swiss replica watches
  high quality replica watches for men
  | watches
  | swiss Mechanical movement replica watches

  Omega copy Watch : De Ville Prestige Quartz 24.4 mm - Yellow gold on yellow gold - 424.50.24.60.08.001 [c3e6] - $238.00 : Professional replica watches stores, rolex-watch.top
  US Dollar
  Euro
  GB Pound
  Canadian Dollar
  Australian Dollar
  Jappen Yen
  Norske Krone
  Swedish Krone
  Danish Krone
  CNY

  Categories

  Replica Ferrari
  Replica Panerai
  New Replica Omega
  Replica Omega Constellation
  Replica Omega DE-Ville
  DE-Ville
  Hour-Vision
  Ladymatic
  Prestige
  Tourbillon
  Replica Omega Seamaster
  Replica Omega specialities
  Replica Omega Speedmaster
  New Replica Rolex
  Replica Audemars Piguet
  Replica Bell & Ross
  Replica Breguet
  Replica Breitling
  Replica Cartier
  Replica Chopard
  Replica Emporio Armani
  Replica Franck Muller
  Replica Hublot
  Replica IWC
  Replica Longines
  Replica MontBlanc
  Replica Omega
  Replica Patek Philippe
  Replica Piaget
  Replica Porsche
  Replica Rolex
  Replica Tag Heuer
  Replica Tudor
  Replica Vacheron Constantin
  Featured -   [more]
  Breitling Navitimer Watches Replica 3489 [2115]$596.00  $223.00Save: 63% offBreitling Transocean Watches Replica 3611 [becc]$594.00  $228.00Save: 62% offBreitling Transocean Watches Replica 3593 [9474]$596.00  $224.00Save: 62% off
  Home :: 
  New Replica Omega :: 
  Replica Omega DE-Ville :: 
  Prestige :: 
  Omega copy Watch : De Ville Prestige Quartz 24.4 mm - Yellow gold on yellow gold - 424.50.24.60.08.001 [c3e6]  .jqzoom{

  float:left;

  position:relative;

  padding:0px;

  cursor:pointer;
  width:301px;
  height:412px;
  }  Omega copy Watch : De Ville Prestige Quartz 24.4 mm - Yellow gold on yellow gold - 424.50.24.60.08.001 [c3e6]


  $9,417.00  $238.00Save: 97% off
  Add to Cart:
  Description

  Omega copy Watch Movement Yellow gold on yellow gold
  424.50.24.60.08.001
  The OMEGA De Ville Prestige collection has attracted a large and loyal following with its classic, elegant design. These timepieces are characterised by pure styling with luxury finishes, and exude a timeless design. This model features a two-zone champagne dial with gold-fashioned Roman numeral hour indexes at the 3, 6, 9 and 12 o’clock positions. A scratch-resistant sapphire crystal covers this striking dial. The bezel is mounted on a 24.4 mm 18K yellow gold case presented on an 18K yellow gold bracelet. This wristwatch is powered by OMEGA’s calibre 1376, a precision quartz movement.

  technical data

  CrystalScratch-resistant sapphire crystal
  CaseYellow gold
  DialChampagne
  Water resistance3 bar (30 metres / 100 feet)
  SizeCase Diameter: 24.4 mm  movement
  Caliber: Omega 1376
  Quartz precision movement with rhodium-plated finish.
  Power reserve: 41 months  Related Products
  Omega copy Watch : De Ville Prestige Co-Axial 39.5 mm - Steel on leather strap - 424.13.40.20.02.001 [9832]  Omega copy Watch : De Ville Prestige Co-Axial 32.7 mm - Steel - yellow gold on Steel - yellow gold - 424.20.33.20.05.001 [c939]  Omega copy Watch : De Ville Prestige Co-Axial 36.8 mm - Red gold on leather strap - 424.57.37.20.55.003 [6dd7]  Omega copy Watch : De Ville Prestige Co-Axial 32.7 mm - Red gold on red gold - 424.55.33.20.55.004 [6f40]
  Home
  Shipping
  Wholesale
  Order Tracking
  Coupons
  Payment Methods
  Contact Us


  REPLICA OMEGA
  REPLICA PATEK PHILIPPE
  REPLICA ROLEX
  REPLICA CARTIER
  REPLICA BREITLING
  Copyright © 2012-2015 All Rights Reserved.


  swiss replica watches aaa+
  swiss replica watches

 • wbuywatch | Predmet: Omega copy Watch : De Ville Prestige Quartz 24.4 mm - Yellow gold on yellow gold - 424.50.24.60.08.001 [c3e6] - $238.00 : Professional replica watches stores, rolex-watch.top | 2018-07-14 22:51:59

  swiss replica watches aaa+
  [url=http://www.rolex-watch.top/]swiss replica watches
  high quality replica watches for men
  | watches
  | swiss Mechanical movement replica watches

  Omega copy Watch : De Ville Prestige Quartz 24.4 mm - Yellow gold on yellow gold - 424.50.24.60.08.001 [c3e6] - $238.00 : Professional replica watches stores, rolex-watch.top
  US Dollar
  Euro
  GB Pound
  Canadian Dollar
  Australian Dollar
  Jappen Yen
  Norske Krone
  Swedish Krone
  Danish Krone
  CNY

  Categories

  Replica Ferrari
  Replica Panerai
  New Replica Omega
  Replica Omega Constellation
  Replica Omega DE-Ville
  DE-Ville
  Hour-Vision
  Ladymatic
  Prestige
  Tourbillon
  Replica Omega Seamaster
  Replica Omega specialities
  Replica Omega Speedmaster
  New Replica Rolex
  Replica Audemars Piguet
  Replica Bell & Ross
  Replica Breguet
  Replica Breitling
  Replica Cartier
  Replica Chopard
  Replica Emporio Armani
  Replica Franck Muller
  Replica Hublot
  Replica IWC
  Replica Longines
  Replica MontBlanc
  Replica Omega
  Replica Patek Philippe
  Replica Piaget
  Replica Porsche
  Replica Rolex
  Replica Tag Heuer
  Replica Tudor
  Replica Vacheron Constantin
  Featured -   [more]
  Breitling Navitimer Watches Replica 3489 [2115]$596.00  $223.00Save: 63% offBreitling Transocean Watches Replica 3611 [becc]$594.00  $228.00Save: 62% offBreitling Transocean Watches Replica 3593 [9474]$596.00  $224.00Save: 62% off
  Home :: 
  New Replica Omega :: 
  Replica Omega DE-Ville :: 
  Prestige :: 
  Omega copy Watch : De Ville Prestige Quartz 24.4 mm - Yellow gold on yellow gold - 424.50.24.60.08.001 [c3e6]  .jqzoom{

  float:left;

  position:relative;

  padding:0px;

  cursor:pointer;
  width:301px;
  height:412px;
  }  Omega copy Watch : De Ville Prestige Quartz 24.4 mm - Yellow gold on yellow gold - 424.50.24.60.08.001 [c3e6]


  $9,417.00  $238.00Save: 97% off
  Add to Cart:
  Description

  Omega copy Watch Movement Yellow gold on yellow gold
  424.50.24.60.08.001
  The OMEGA De Ville Prestige collection has attracted a large and loyal following with its classic, elegant design. These timepieces are characterised by pure styling with luxury finishes, and exude a timeless design. This model features a two-zone champagne dial with gold-fashioned Roman numeral hour indexes at the 3, 6, 9 and 12 o’clock positions. A scratch-resistant sapphire crystal covers this striking dial. The bezel is mounted on a 24.4 mm 18K yellow gold case presented on an 18K yellow gold bracelet. This wristwatch is powered by OMEGA’s calibre 1376, a precision quartz movement.

  technical data

  CrystalScratch-resistant sapphire crystal
  CaseYellow gold
  DialChampagne
  Water resistance3 bar (30 metres / 100 feet)
  SizeCase Diameter: 24.4 mm  movement
  Caliber: Omega 1376
  Quartz precision movement with rhodium-plated finish.
  Power reserve: 41 months  Related Products
  Omega copy Watch : De Ville Prestige Co-Axial 39.5 mm - Steel on leather strap - 424.13.40.20.02.001 [9832]  Omega copy Watch : De Ville Prestige Co-Axial 32.7 mm - Steel - yellow gold on Steel - yellow gold - 424.20.33.20.05.001 [c939]  Omega copy Watch : De Ville Prestige Co-Axial 36.8 mm - Red gold on leather strap - 424.57.37.20.55.003 [6dd7]  Omega copy Watch : De Ville Prestige Co-Axial 32.7 mm - Red gold on red gold - 424.55.33.20.55.004 [6f40]
  Home
  Shipping
  Wholesale
  Order Tracking
  Coupons
  Payment Methods
  Contact Us


  REPLICA OMEGA
  REPLICA PATEK PHILIPPE
  REPLICA ROLEX
  REPLICA CARTIER
  REPLICA BREITLING
  Copyright © 2012-2015 All Rights Reserved.


  swiss replica watches aaa+
  swiss replica watches

 • wbuywatch | Predmet: Pandora Outlet Silver Charms Silver Dangles Bead With High Quality [4eea] - $32.00 : Professional Pandora outlet stores, jewelryloves.cn | 2018-07-15 09:40:14

  [url=http://www.jewelryloves.cn/]pandora jewelry wholesale
  [url=http://www.jewelryloves.cn/]pandora jewelry cheap
  pandora outlet online
  pandora silver
  pandora outlet stores

  Pandora Outlet Silver Charms Silver Dangles Bead With High Quality [4eea] - $32.00 : Professional Pandora outlet stores, jewelryloves.cn

  US Dollar
  Euro
  GB Pound
  Canadian Dollar
  Australian Dollar
  Jappen Yen
  Norske Krone
  Swedish Krone
  Danish Krone
  CNY


  -->
  Home :: 
  Pandora Dangles Charms Beads :: 
  Pandora Outlet Silver Charms Silver Dangles Bead With High Quality [4eea]  .jqzoom{

  float:left;

  position:relative;

  padding:0px;

  cursor:pointer;
  width:301px;
  height:300px;
  }  Pandora Outlet Silver Charms Silver Dangles Bead With High Quality [4eea]


  $105.00  $32.00Save: 70% off
  Add to Cart:
  Description
  It is design as flower patterns.It can be worn with Pandora bracelet or necklace,bangle.925 Sterling Silver Pandora beads,it is made of sterling silver,with silver plating.It looks activity and hopefully. With high quality, in reasonable price.925 Sterling Silver.


  Related Products
  Pandora Outlet A-Series Silver And Pink Dangles Bead With High Quality [2e27]  Pandora Outlet Heart Red Dangles Bead With High Quality [8566]  Pandora Outlet Bird Silver Dangles Bead With High Quality [c1a3]  Pandora Outlet Diamond Silver Dangles Bead With High Quality [c12c]


  Currencies

  US Dollar
  Euro
  GB Pound
  Canadian Dollar
  Australian Dollar
  Jappen Yen
  Norske Krone
  Swedish Krone
  Danish Krone
  CNY

  Categories

  Pandora Alphabet Charms
  Pandora Animals Beads
  Pandora Bracelets And Necklaces
  Pandora Charms Clips
  Pandora Charms Enamel Beads
  Pandora Charms Spacers Beads
  Pandora Dangles Charms Beads
  Pandora Flowers Charms Beads
  Pandora Glass Beads
  Pandora Love Rings
  Pandora Safety Chains
  Pandora Silver&Gold Beads
  Pandora Stones Beads
  Pandora Wood Beads
  Featured -   [more]
  Pandora Outlet Silver Plating Screw Thread Globule Blue Murano Glass Bead With High Quality [b9f8]$104.00  $30.00Save: 71% offPandora Outlet Silver Plating Screw Thread Full Core Murano Pink Murano Glass Bead With High Quality [06ac]$107.00  $30.00Save: 72% offPandora Outlet Silver Plating Screw Thread Full Core Murano Pink Murano Glass Bead With High Quality [7b4d]$106.00  $34.00Save: 68% off         Help Center

  Order Tracking
  Coupons
  Contact Us


     Payment & Shipping

  Shipping
  Wholesale
  Payment Methods


          &nb sp;    Hot Sales

  Pandora New Arrivals
  Pandora Beads
  Pandora Charms
  Pandora Necklaces
  Pandora Rings  Copyright © 2012-2014 All Rights Reserved.
  pandora jewelry wholesale
  pandora jewelry cheap

 • wbuywatch | Predmet: Pandora Outlet Silver Charms Silver Dangles Bead With High Quality [4eea] - $32.00 : Professional Pandora outlet stores, jewelryloves.cn | 2018-07-15 09:40:20

  [url=http://www.jewelryloves.cn/]pandora jewelry wholesale
  [url=http://www.jewelryloves.cn/]pandora jewelry cheap
  pandora outlet online
  pandora silver
  pandora outlet stores

  Pandora Outlet Silver Charms Silver Dangles Bead With High Quality [4eea] - $32.00 : Professional Pandora outlet stores, jewelryloves.cn

  US Dollar
  Euro
  GB Pound
  Canadian Dollar
  Australian Dollar
  Jappen Yen
  Norske Krone
  Swedish Krone
  Danish Krone
  CNY


  -->
  Home :: 
  Pandora Dangles Charms Beads :: 
  Pandora Outlet Silver Charms Silver Dangles Bead With High Quality [4eea]  .jqzoom{

  float:left;

  position:relative;

  padding:0px;

  cursor:pointer;
  width:301px;
  height:300px;
  }  Pandora Outlet Silver Charms Silver Dangles Bead With High Quality [4eea]


  $105.00  $32.00Save: 70% off
  Add to Cart:
  Description
  It is design as flower patterns.It can be worn with Pandora bracelet or necklace,bangle.925 Sterling Silver Pandora beads,it is made of sterling silver,with silver plating.It looks activity and hopefully. With high quality, in reasonable price.925 Sterling Silver.


  Related Products
  Pandora Outlet A-Series Silver And Pink Dangles Bead With High Quality [2e27]  Pandora Outlet Heart Red Dangles Bead With High Quality [8566]  Pandora Outlet Bird Silver Dangles Bead With High Quality [c1a3]  Pandora Outlet Diamond Silver Dangles Bead With High Quality [c12c]


  Currencies

  US Dollar
  Euro
  GB Pound
  Canadian Dollar
  Australian Dollar
  Jappen Yen
  Norske Krone
  Swedish Krone
  Danish Krone
  CNY

  Categories

  Pandora Alphabet Charms
  Pandora Animals Beads
  Pandora Bracelets And Necklaces
  Pandora Charms Clips
  Pandora Charms Enamel Beads
  Pandora Charms Spacers Beads
  Pandora Dangles Charms Beads
  Pandora Flowers Charms Beads
  Pandora Glass Beads
  Pandora Love Rings
  Pandora Safety Chains
  Pandora Silver&Gold Beads
  Pandora Stones Beads
  Pandora Wood Beads
  Featured -   [more]
  Pandora Outlet Silver Plating Screw Thread Globule Blue Murano Glass Bead With High Quality [b9f8]$104.00  $30.00Save: 71% offPandora Outlet Silver Plating Screw Thread Full Core Murano Pink Murano Glass Bead With High Quality [06ac]$107.00  $30.00Save: 72% offPandora Outlet Silver Plating Screw Thread Full Core Murano Pink Murano Glass Bead With High Quality [7b4d]$106.00  $34.00Save: 68% off         Help Center

  Order Tracking
  Coupons
  Contact Us


     Payment & Shipping

  Shipping
  Wholesale
  Payment Methods


          &nb sp;    Hot Sales

  Pandora New Arrivals
  Pandora Beads
  Pandora Charms
  Pandora Necklaces
  Pandora Rings  Copyright © 2012-2014 All Rights Reserved.
  pandora jewelry wholesale
  pandora jewelry cheap

 • wbuywatch | Predmet: Pandora Outlet Silver Charms Silver Dangles Bead With High Quality [4eea] - $32.00 : Professional Pandora outlet stores, jewelryloves.cn | 2018-07-15 09:40:25

  [url=http://www.jewelryloves.cn/]pandora jewelry wholesale
  [url=http://www.jewelryloves.cn/]pandora jewelry cheap
  pandora outlet online
  pandora silver
  pandora outlet stores

  Pandora Outlet Silver Charms Silver Dangles Bead With High Quality [4eea]

Nie ste registrovaný?

Registrujte sa

Výhody registracie

Redakcia časopisu

Adresa: Ľubľanská 2
831 02 Bratislava
Telefón: 0421 254 652 055
Mobil: 0421 918 320 117
Email: info@krasy-slovenska.sk