Slovenské orchidey (4)

Číslo: 2018/95/7-8 Diskusia: žiadne komentáre
Rubrika: Ochrana prírody Strana: 53
Autor: Milan Zajac
Autor fotiek: Milan Zajac

V predchádzajúcich článkoch o slovenských orchideách sme sa dozvedeli, že väčšina druhov má centrum rozšírenia v teplých oblastiach, pričom v Európe je to hlavne oblasť Mediteránu. Existuje však aj druhovo nepočetná skupina, ktorá, naopak, vyhľadáva oblasti s chladnejšou horskou, ba dokonca extrémnou vysokohorskou klímou. Dnes si predstavíme práve zástupcov horských a vysokohorských orchideí, ktoré sa vyskytujú na území Slovenska.

01.jpg 


Niektoré z horských druhov orchideí sa u nás vyskytovali už počas ľadových dôb, ale väčšina sa na naše územie rozšírila spolu s ďalšími orchideami až po poslednej dobe ľadovej. Keďže sú to druhy chladnomilné, s postupným rastom priemerných ročných teplôt sa uchyľovali do horských a vysokohorských oblastí, kde pretrvali dodnes. Ich typickým biotopom sú subalpínske lúky a alpínske hole nad hornou hranicou lesa, niektoré rastú tiež v horských lesoch, popri potokoch a bystrinách alebo v kosodrevine. Vysokohorské orchidey sú svojím vzrastom a stavbou tela prispôsobené extrémnym podmienkam počasia, sú väčšinou nízke, odolné voči mrazom a výkyvom teplôt.

Jedna z najhojnejších horských orchideí na našom území je vstavačovec Fuchsov pravý (Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii). Má veľmi širokú ekologickú amplitúdu a nie je vyslovene viazaný len na jeden biotop. Zriedkavo sa vyskytuje aj v nižších polohách, ale optimálne podmienky nachádza vo vlhkých horských lesoch, často ho tiež môžeme nájsť na lesných čistinkách, popri lesných cestách, na vlhkých lúkach a rašeliniskách. Vyznačuje sa pomerne vysokým vzrastom, husto škvrnitými listami a typickým hlboko vykrojeným pyskom s výraznou kresbou. Je však veľmi variabilný a často sa kríži s inými zástupcami rodu. Typickým druhom horských lúk je pavstavač hlavatý (Traunsteinera globosa). Má drobné, bieloružovkasté kvety s bodkovaným pyskom, ktoré sú zoskupené do charakteristického guľovitého súkvetia. Vďaka týmto znakom je prakticky nezameniteľný s inými druhmi našich orchideí. Vyskytuje sa roztrúsene až hojne vo vyšších polohách najmä v karpatskej oblasti.

Bieloprst belavý (Pseudorchis albida) je ďalším druhom horských lúk, pričom ho obvykle môžeme nájsť spolu s predošlým druhom. Ešte častejšie však rastie aj nad hornou hranicou lesa na holiach a medzi kosodrevinou. Je vysoký do 30 cm, súkvetie tvorí hustý strapec veľmi drobných, bielych až zelenkastých kvetov. K predošlým druhom sa na horských lúkach veľmi často pripája aj vstavačovec zelený (Dactylorhiza viridis). Je to drobná, nenápadná orchidea so zelenými kvetmi. Zaujímavosťou je, že so stúpajúcou nadmorskou výškou sa kvety, vrchol byle aj listene zafarbujú do červena. Tieto červené pigmenty rastlinu chránia pred intenzívnym ultrafialovým žiarením. Druhovú skladbu dotvára ešte pomerne bežná päťprstnica obyčajná (Gymnadenia conopsea), ktorá z lúk v stredných polohách vystupuje často až do subalpínskych trávnikov.

Ďalšie dva druhy trčniček jednolistý (Malaxis monophyllos) a bradáčik srdcovitolistý (Listera cordata) patria k najnenápadnejším orchideám, s ktorými sa na Slovensku môžeme stretnúť. Bežný turista si ich s veľkou pravdepodobnosťou v poraste vôbec nevšimne, ale srdce botanického nadšenca pri ich náleze doslova zaplesá. Oba druhy sú veľmi nízkeho vzrastu, väčšinou len do 10 cm, s drobunkými, len pár milimetrov veľkými, zelenými až červenkastými kvetmi. Trčníček jednolistý, ako už naznačuje aj jeho druhový názov, je zaujímavý tým, že rastlina vytvára väčšinou len jeden list. Rastie roztrúsene najmä v oblasti Malej Fatry, Chočských vrchov, Nízkych Tatier a Belianskych Tatier, vzácnejšie aj inde. Vyhovujú mu vlhšie lúky, mokvavé skaly, lesné okraje a čistinky, predovšetkým na vápenci. Bradáčik srdcovitolistý je druhom tienistých, vlhkých horských lesov, rašelinísk a okrajov potôčikov. Vyhovujú mu kyslé, podmáčané pôdy. Na našom území má viacero lokalít v oblasti Tatier, vzácne rastie aj v iných vysokých pohoriach Slovenska.

Posledným a pravdepodobne najzaujímavejším druhom, ktorý si predstavíme, je vstaváčik alpínsky (Chamorchis alpina). Je to vzácny imigrant zo severu Európy, južnejšie sa vyskytuje len v alpínskom stupni Álp a Karpát. Na naše územie sa rozšíril už počas ľadovej doby, pričom po oteplení ustúpil len do najvyšších polôh Belianskych Tatier a Červených vrchov. Tu rastie na chudobných, vápnitých, skeletnatých pôdach na najextrémnejších stanovištiach, ako sú skalné terasky, štrbiny a vyfukované skalné hrebene. Extrémnym podmienkam je dokonale prispôsobený aj vzrastom a habitom. Je to najnižšia orchidea európskej flóry, dorastajúca len do výšky 5 až 10 cm s úzkymi, niťovitými listami. Súkvetie tvorí niekoľko veľmi drobných zelenkastých až hnedožltých kvetov usporiadaných v strapci. Väčšina lokalít na území Slovenska leží v prísne chránenom území, mimo turistických chodníkov, takže vidieť tento druh patrí k skutočným botanickým zážitkom.

Horské a vysokohorské druhy orchideí väčšinou nie sú ohrozené tak akútne, ako ich príbuzné rastúce na rašeliniskách, lúkach a v lesoch. Dôvodom je najmä fakt, že veľké percento lokalít leží v národných parkoch alebo prírodných rezerváciách, často na extrémnych a neprístupných miestach. Tu majú zabezpečenú územnú a väčšinou aj prirodzenú ochranu pred človekom, ale aj konkurenčne silnejšími druhmi, ktoré na takýchto lokalitách nemajú optimálne podmienky na svoj rast. Pozitívom mnohých druhov je tiež ich nenápadnosť. Aj napriek tomu však môžu byť lokálne ohrozené turistikou (predovšetkým nevedomým zošliapaním), veľkoplošným odstraňovaním lesov najmä po veterných, resp. lykožrútových kalamitách, znečisťovaním ovzdušia, sukcesiou a prírodnými katastrofami (snehové a skalné lavíny).

Musíte byť prihláseny na to aby ste mohli pridať komentár!

Nie ste registrovaný?

Registrujte sa

Výhody registracie

Redakcia časopisu

Adresa: Ľubľanská 2
831 02 Bratislava
Telefón: 0421 254 652 055
Mobil: 0421 918 320 117
Email: info@krasy-slovenska.sk