Malebná dedina v náručí Nízkych Tatier

Číslo: 2018/95/7-8 Diskusia: žiadne komentáre
Rubrika: Odporúčame navštítviť Strana: 56
Autor: Katarína Šuchová
Autor fotiek: Katarína Šuchová

Obec Jasenie sa nachádza v impozantnom prostredí na južnej strane Nízkych Tatier. Je miestom, ktoré v sebe spája možnosť oddychu i získania nových zážitkov v prekrásnej prírode. Jasenie a jeho okolie je východiskom náročných aj menej náročných turistických prechádzok. V lete si môžeme urobiť radosť i zberom lesných plodov.

stitched-004.jpg 


Prírodná skladačka obce

Jasenie leží pod južným úpätím Ďumbierskych Tatier. Chotár obce je na severe ohraničený hrebeňom s dominantnými vrchmi Chabenec, Ďurková, Zámotská hoľa, Latiborská hoľa a Veľká hoľa. Svahy pohoria sú rozdelené údoliami potokov na rázsochy, smerujúce od centrálneho hrebeňa k obci. Na nich sa nachádza vrch Struhár, na rázsoche od Chabenca, a Ráztocká hoľa s výbežkami Ráztocká Poľana na rázsoche od Košariska. Na juhozápadnej časti hraníc obce sa nachádzajú Seče a Čierny diel. Na juhu prechádza obec do kotliny s pahorkatinovým reliéfom zvanej Bukový diel. Stred obce je v nadmorskej výške 507 m.

Najväčšiu časť obce odvodňuje Jasenský potok, pozostávajúci z troch zdrojníc – Prostredný potok, Biela voda a Čeremošný potok. V hornej časti doliny Jasenského potoka je minerálny prameň kyselka. Súčasťou obce je prírodná lesná rezervácia Pod Latiborskou hoľou, ktorá patrí do územia Národného parku Nízke Tatry. Ide o prvú rezerváciu na južných svahoch Nízkych Tatier, v ktorej sú zastúpené veľmi pestré  a hodnotné nízkotatranské lesné spoločenstvá v najzachovalejšej lokalite.

 

Čo skrýva minulosť

Prvá písomná zmienka a obci Jasenie sa datuje do roku 1424, vtedy sa nazývala Jechene. V ďalšom historickom vývoji sa jej názov menil nasledovne: Jezen, Jassena, Jesene, Jeszenye, Jecenye, Jasená. Už od 15. storočia však prevládalo pomenovanie etymologicky odvodené od názvu stromu jaseň. Zaujímavé iste je, že najstarší názov obce Jechene je podobný s hebrejskou podobou mena sv. Jána Krstiteľa Jochanan, čo znamená „Boh je milostivý“ alebo tiež „Bohom daný“, „Milostivý dar Boží“. Ak táto podobnosť nie je len náhodná, potom by znamenalo, že obec sa v stredoveku volala po svojom patrónovi. Aj v súvislosti s pomenovaním podľa stromu jaseňa rezonujú určité symbolické súvislosti. Jaseň, lat. Fraxinus, osobitne jeho druh Fraxinus ornus, sa volá jaseň mannový. Jeho názov je odvodený od hebrejského slova man, čo znamená dar z nebies. Bol považovaný za zdroj nebeskej manny, ktorá zoslaná bohom zachránila Židov na púti z egyptského zajatia. Pre úplnosť je nevyhnutné spomenúť, že v Jasení došlo k zmene patrocínia, a to prenesením sv. Kataríny z Predajnej do Jasenia.

Po roku 1881 bolo Jasenie administratívne začlenené pod Zvolenskú župu a do roku 1960 pod okres Brezno v Banskobystrickom kraji. Po roku 1960 prišlo k ďalšej zmene. Obec patrila pod okres Banská Bystrica v Stredoslovenskom kraji.

Historické dokumenty sú svedkom, že minulosť obce Jasenie siaha hlboko do doby rímskej. „Lokalita dnešného Jasenia bola osídlená už v dobe rímskej, ako o tom svedčí doterajší archeologický výskum, a nie je vylúčená kontinuita osídlenia tejto lokality až do novoveku. Hoci existujú úvahy o tom, že údaj z roku 1250 o akejsi osade Jechene sa vzťahuje práve na Jasenie na Pohroní, je isté, že najstarší nespochybniteľný údaj o stredovekej banskej osade Jasenie pochádza z listiny kráľa Žigmunda z roku 1424.(PhDr. Ladislav Vrteľ).

V roku 1424 kráľ Žigmund daroval kráľovnej Barbore na vydržiavanie dvora aj hradné panstvo v Slovenskej Ľupči s poddanskými obcami: Brusno, Sv. Ondrej, Ráztoka, Nemecká, Dubová, Zámostie, Jasenie, Predajná, Dolná Lehota, Lopej, Štiavnička a Hronec. Ďalej Šalková, Selce, Podkonice, Hiadeľ, Lučatín, Medzibrod. V tomto roku sa obec spomína pod ušľachtilým názvom Villa Jachene.

 

Ťažba zlata i výroba železa

Možno povedať, že svojím charakterom to bola banícka osada, ktorá patrila Ľupčianskemu hradnému panstvu. Ťažilo sa tu aj zlato, čím osada prirodzene pútala pozornosť. Predpokladá sa, že zlato sa tu intenzívne ťažilo až do 16. storočia, v roku 1569 rozvinul aktivity v tejto oblasti podnikateľ Mehrwalda. V nasledujúcom 17. storočí bolo v obci dominantné hámorníctvo. Železný hámor tu existoval ešte dve nasledujúce storočia. Tento hámor bol pravdepodobne na Kramliští, ktoré sa spomína ako hámorská osada. Názov Kramlištie je odvodený od kramlí, ktoré sa tu tiež vyrábali. Pôvodne ich sem priviezli Nemci, aby naučili domácich vyrábať železo. Vyrobené železo sa neodvážalo len do neďalekej Banskej Bystrice, ale aj do Budapešti a Viedne.

V miestnej časti nazývanej Kramlištie, ktorá vznikla v 18. storočí ako komorská osada, bola v 19. storočí postavená skláreň, kde sa vyrábalo tabuľové sklo. Táto továreň zanikla v roku 1904. V rokoch 1923 až 1925 tu bola vybudovaná elektráreň. V tejto časti fungovala aj parná píla.

 

Vychýrení pomocníci v zámockej kuchyni i čipkári

Bolo by na škodu nespomenúť, že obyvatelia obce rúbali drevo pre pivovar v Predajnej. Vychýrenými pomocníkmi v kuchyni na Ľupčianskom hrade boli práve poddaní z Jasenia. V tomto období poddanská obec platila nájomné 250 zlatých. Jasenčania sa venovali aj výrobe nožov, kosákov, kôs, zámok a pod. Každoročne muselo 20 koscov z Jasenia kosiť panské lúky.

V 19. a 20. storočí bolo v obci rozšírené čipkárstvo. Domáca výroba čipiek z ľanovej priadze, výroba plátna i podomový obchod s týmto tovarom siahal až do južných častí Uhorska. Čipkári boli úradne spísaní a museli odvádzať z tejto práce vtedajšiu stoličnú daň. Okrem čipiek predávali farebné tkaniny, obrusy, ručníky, závoje.

 V rokoch 1858 až 1861 vypukla hospodárska kríza, ktorá sa neskôr odrazila aj na trhovej produkcii. Dôvodom bolo, že tyčové železo nemalo odbyt a z jeho výrobou v Jasení sa skončilo. S krízou ruka v ruke prišiel aj zánik starej technológie v hámroch. Táto situácia posilnila postavenie Podbrezovej. Domáci obyvatelia pracovali v miestnych i okolitých podnikoch, furmančili a chovali ovce. Obyvateľstvo nachádzalo zamestnanie v podbrezovských železiarňach, ktoré v rokoch 1923 – 1925 vybudovali v Jasení elektráreň. V miestnej časti Kramlištie mala firma Wünsch a spol. parnú pílu.

 

Neľahké vojnové obdobie

V Jasenskej doline pôsobili sovietski a slovenskí partizáni, ktorí boli vysadení ešte pred SNP na Latiborskej holi. Miesto zoskokov je označené pamätnou tabuľou. Na Jasenských holiach mal štáb kpt. Jegorov a boli tu aj sklady streliva. Od prvej polovice novembra 1944 sa v Lomnistej utáboril hlavný štáb partizánskeho hnutia na Slovensku, odkiaľ viedol celú zimu operácie všetkých partizánskych jednotiek v priestoroch Nízkych Tatier a Slovenského rudohoria. Štáb viedol plukovník vtedajšej sovietskej armády Alexej N. Asmolov. Vychádzala tu Pravda a vydávali sa aj letáky. Pri prechode cez Chabenec tu 10. novembra 1944 zahynul Ján Šverma a asi sto ďalších partizánov. V Lomnistej doline boli umiestnené zimné tábory kpt. Jegorova, Kaličenkov prápor, 4. partizánsky pluk Danilov, vojenské jednotky 2. Taktickej skupiny. Občania Jasenia sa obetavo starali o zásobovanie partizánov v Lomnistej doline. Obec bola oslobodená 21. marca 1945. Na počesť osláv výročia SNP sa každoročne 29. augusta uskutočňuje stretnutie v Lomnistej doline spojené s varením guľášu.

 

A život plynie ďalej

            V súčasnosti je  na Horehroní, nevynímajúc obec Jasenie, málo pracovných príležitostí, mnohí občania dochádzajú za prácou aj 50 km od miesta bydliska. Pozitívne je, že aj napriek tomu sa v obci buduje. Pokračuje výstavba nových domov, staré sa renovujú a mnohí mladí ľudia zostávajú žiť na dedine. V obci sú materská  a základná škola so školským klubom detí a jedálňou, poštovný úrad, futbalové a tenisové ihriská, kúpalisko na Potočnej ulici a niekoľko ihrísk pre deti, predajne potravín a iného tovaru. Autobusové linky spájajú obec s  Breznom a Banskou Bystricou. Samozrejme, ako v každej obci nechýba ani v Jasení rímskokatolícky kostol. Od roku 2001 je obec plynofikovaná, čím sa uľahčil život obyvateľom počas vykurovacej sezóny, a tým sa výrazne zlepšila aj kvalita ovzdušia. Počas roka sa tu koná množstvo kultúrnych a športových podujatí.

 

Tradičné baranie hody

Pred jedenástimi rokmi si pár nadšencov – ovčiarov, roľníkov, chalupárov, mechanikov sadlo v miestnom pohostinstve, kde sa zrodil nápad súťažiť vo varení baraních hŕč v Jasení. Okrem toho, že sa súťaže zúčastňuje neuveriteľných 185 družstiev, je dobre postarané aj o zábavu. Každoročne sú tieto tradičné baranie hody, ktoré propagujú ovčiarstvo, spracovanie ovčích produktov a gastronomických špecialít z ovčieho mäsa ako súčasť kultúrneho dedičstva banskobystrického regiónu, sprevádzané zábavnými hrami pre deti a dospelých.

A sú to „baranie hrče“? Baranie mäso varené na salašoch na otvorenom ohni v kotlíkoch. Pripravovalo sa podľa tradičných rodinných receptúr bačovských rodín, s len bežne dostupnými koreninami a bylinkami. Tradičné Jasenské baranie hody sa tento rok uskutočnia 11. augusta v  Hostinci u Daučíkov.

 

Okrúhle výročia

Od založenia dobrovoľného hasičského zboru uplynulo neuveriteľných 130 rokov. Krátko pred Vianocami 22. decembra 1887 sa zišli nadšenci, ktorí sa rozhodli založiť dobrovoľný hasičský zbor. Na základe toho vznikol 1. januára 1888 a jeho prvým vedúcim veliteľom sa stal Izidor Klein. V roku 1925 prevzal jeho vedenie Eduard Majer, ktorý sa stal novým veliteľom obvodného dozorcu. V roku 1926 pribudli do výbavy hasičov dve ručné striekačky, v roku 1931 vybavenie zmodernizovali a vznikla nová hasičská zbrojnica. Na 50. výročie založenia hasičského zboru bol vysvätený prápor a  jednotlivým členom udelili medaily.

Futbalový klub v Jasení sa považuje za jeden z najstarších na Slovensku vôbec. Bol založený začiatkom júna v roku 1928.  Od roku 1949 futbalový klub organizuje memoriál Janka Cibuľu. Futbalový turnaj je venovaný pamiatke Janka Cibuľku, pracovníka Slovenskej pošty a predsedu stredoslovenskej futbalovej župy, ktorý bol zavraždený 31. januára 1949 pri výkone poštového kontrolóra v Banskej Bystrici. 70. ročník memoriálu Janka Cibuľu sa tento rok bude hrať 21. a 22. júla. .

Musíte byť prihláseny na to aby ste mohli pridať komentár!

Nie ste registrovaný?

Registrujte sa

Výhody registracie

Redakcia časopisu

Adresa: Ľubľanská 2
831 02 Bratislava
Telefón: 0421 254 652 055
Mobil: 0421 918 320 117
Email: info@krasy-slovenska.sk