Expozícia železničnej dopravy v Trnave

Číslo: 2018/95/7-8 Diskusia: žiadne komentáre
Rubrika: História Strana: 46
Autor: Marko Engler a Bohuslav Kráľovič
Autor fotiek: Bohuslav Kráľovič

Trnava je už stáročia dôležitým dopravným uzlom – stretávali sa tu cesty vedúce zo severozápadu na juhovýchod a z juhozápadu alebo juhovýchodu smerom na sever, po ktorých často prechádzali obchodníci. Význam križovatky narastal aj vybudovaním prvých železníc.

ksf01.jpg 


V Trnave, meste s prvými mestskými výsadami na Slovensku, v tomto roku oslavuje 780 rokov od ich udelenia (1238), bol aj cieľ prvej verejnej konskej železnice v Uhorsku (1846). Zakrátko bola konská železnica (začínajúca v Bratislave) predĺžená až do Serede (k Váhu), čím doprava cez Trnavu dostala nový rozmer. V rokoch 1872 až 1873 konskú železnicu prestavali na parostrojnú prevádzku a postupne ju začali predlžovať smerom na Piešťany, Trenčín až do Žiliny. V roku 1897 ešte z Trnavy vyrazila trať miestnej železnice smerom na Smolenice, aby sa postupne napojila na dôležité železničné trate prechádzajúce cez Břeclav na území Moravy.

Sieť verejných železníc ďalej dopĺňali železničné vlečky – koľaje vedúce do tovární, skladov a lomov, ktoré umožňovali prepravu nákladov alebo surovín z miesta výroby alebo dolovania až k zákazníkovi. Kam sa pre terénne prekážky nedostali „veľké“ normálne rozchodné železnice, postavili sa úzkokoľajky – železnice s menším rozchodom (zvyčajne 600 alebo 760 mm) než bol rozchod verejných železníc (1 435 mm). Úzkokoľajky znižovali náklady na výstavbu a prevádzku, pretože boli menšie, ľahšie a umožňovali prekonávať ostrejšie oblúky a väčšie stúpania. Aj v Trnave a okolí tak vzniklo nielen množstvo železničných vlečiek (na prelome 19. a 20. storočia bola železničná vlečka takmer nutnosťou pre každú väčšiu továreň), ale aj úzkorozchodné železnice dosahujúce desiatky kilometrov. Medzi najznámejšie v regióne patrili poľná železnica cukrovaru v Trnave, ktorá viedla z Trnavy smerom na Biely Kostol a  Špačince, Dolnú Krupú, resp. Malženice, Bohunice až do Nižnej. Ďalšou bola priemyselná železnica chemickej továrne pri Horných Orešanoch, ktorá viedla cez Smolenice, Trstín až do pobočnej továrne pri Dobrej Vode, pričom mala ďalšie odbočky do lesov, ktoré sa využívali predovšetkým na zvoz dreva pre suchú destiláciu v chemických továrňach. Úzkorozchodné železnice a mnohé železničné vlečky sú už minulosťou, v prevažnej miere ich nahradila cestná automobilová doprava v priebehu 60. až 90. rokov minulého storočia.

Železnice ako dôležitý stupeň vývoja dopravy a technický um predchádzajúcich generácií, ktoré využívali železničnú dopravu podstatne výraznejšie než my dnes, pripomína a zachováva v historických dokumentoch a predmetoch Klub priateľov železníc Trnavy a okolia (KPŽT). Klub vznikol v roku 1996 v Trnave. Okrem histórie sa klub venuje aj turistickým aktivitám, budovaniu expozície (na železničnej stanici v Trnave), propagácii železničnej dopravy a jej rozvoju v budúcnosti. Podobne sa venuje aj iným formám ekologickej dopravy, či už verejnej autobusovej alebo cyklodoprave. Klub každoročne na jeseň usporadúva konferenciu venovanú histórii, súčasnosti aj budúcnosti verejnej hromadnej dopravy v trnavskom regióne.

V roku 2013 pri budove trnavskej železničnej stanice (nástupište 4) začal tvoriť expozíciu železničnej dopravy. Jej základom sa stal opravený parný rušeň Orenstein & Koppel z roku 1908, ktorý slúžil až do roku 1972 v cukrovare v Trnave a po vyradení bol vystavený pri pôvodnej staničnej budove. K rušňu pribudol služobný vozeň z roku 1955 (slúžiaci ako klubovňa) a krytý vozeň z roku 1986, ktorý sa pripravuje ako výstavná sála na usporadúvanie  menších výstav. Tieto statické historické exponáty postupne doplnia ďalšie menšie výstavné objekty (maketa prvej parnej lokomotívy The Rocket z roku 1829, mechanické návestidlo, vodný žeriav, závora...), aby pripomínali technický vývoj železničnej dopravy v Trnave a okolí.

Cieľom klubu je aj dokumentácia a propagovanie zašlej slávy úzkorozchodných železníc v Trnave a okolí, čo môže byť vhodným námetom na turistické výlety po Malých Karpatoch alebo návštevu Trnavy, prípadne  okolitých obcí. Napriek tomu, že cez Trnavu nevedú turistické trasy, naskytuje sa možnosť na výlet po okolí zrušených železníc napríklad  na bicykli. Klub priateľov železníc Trnavy a okolia sa preto snaží nadväzovať spoluprácu s mestom a obecnými úradmi zameranú aj na tento cieľ. Expozícia KPŽT na stanici slúži ako prvý orientačný bod týchto aktivít.

 

Musíte byť prihláseny na to aby ste mohli pridať komentár!

Nie ste registrovaný?

Registrujte sa

Výhody registracie

Redakcia časopisu

Adresa: Ľubľanská 2
831 02 Bratislava
Telefón: 0421 254 652 055
Mobil: 0421 918 320 117
Email: info@krasy-slovenska.sk