Dolný Spiš

Dolný Spiš historicky zodpovedá územiu južnej časti Spišskej stolice. Dnes ho administratívne tvoria okresy Spišská Nová Ves a Gelnica. Podstatná časť územia má hornatý charakter a rozkladá sa v oblasti Slovenského rudohoria. Len úzka severná časť regiónu prislúcha Hornádskej kotline. Turisticky atraktívna je najmä juhovýchodná časť územia, kde sa nachádza národný park Slovenský raj s početnými krasovými, kaňonovými a roklinovými útvarmi. Os územia vytvárajú riečištia Hornádu s Hnilcom. Najvýznamnejšími urbánnymi centrami sú Spišská Nová Ves, Krompachy a Gelnica. V najjužnejšom cípe územia je banícka lokalita Smolník. Dolný Spiš vypĺňa územie medzi severným Spišom a Gemerom a  Abovsko-turnianskym regiónom v severojužnej dispozícii a Šarišom na východe.

spisskyhrad060panorama.jpg 

Náhodné články...

Svet na niti Martin Konečný

Do skalného mestečka Viera Poláková

Z ohňa zrodené Peter Maráky

Hont Adam Uhnák a Katarína Slobodová Nováková

Dolný Zempĺín Martin Priečko a Katarína Slobodová Nováková

Pukanec Mária Švecová

Abov Martina Bocánová, Martin Priečko

Neboli nájdené žiadne výsledky.

Musíte byť prihláseny na to aby ste mohli pridať komentár!

Nie ste registrovaný?

Registrujte sa

Výhody registracie

Redakcia časopisu

Adresa: Ľubľanská 2
831 02 Bratislava
Telefón: 0421 254 652 055
Mobil: 0421 918 320 117
Email: info@krasy-slovenska.sk