Pešia turistika na Slovensku

Číslo: 2004/81/5-6 Diskusia: žiadne komentáre
Rubrika: SACR Strana: 38
Autor: Ladislav Khandl
Autor fotiek: Ján Lacika, František Koncz
V rámci propagácie domáceho cestovného ruchu a spolupráce so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch (SACR) sa v tomto čísle zameriame na pešiu turistiku. O pešej turistike by sa dalo povedať, že je kráľovnou turistiky. V každom prípade v nej má výsadné postavenie, ba dokonca pre mnohých sú tieto dva pojmy totožné. Charakteristickým znakom turistiky je zážitok z putovania a spoznávanie prírodných a spoločenských javov a procesov prostredníctvom fyzicky aktívneho spôsobu presunu, najčastejšie, pravdaže, pešieho. Táto aktivita vznikla dlhým vývojom a niektoré jej prvky možno registrovať už v období renesancie a humanizmu (výstupy na končiare pre dobrý pocit z pekného výhľadu, atď.). Na začiatku 19. storočia začali anglické a francúzske slovníky označovať novým slovom „turista” človeka podstupujúceho výlet či cestovanie alebo putovanie len pre svoju zábavu. V roku 1838 francúzsky spisovateľ Stendhal nazval svoje cestopisné črty Pamäti turistu. Je známe, že turistiku a výlety obľubovali aj štúrovci. Do histórie vošiel nielen ich peší (24 km dlhý) výlet k zrúcaninám hradu Devín z Bratislavy do Devína a späť, ale najmä výstupy na Kriváň (v roku 1841, 1842, 1844 a neskôr). Od polovice 19. storočia začali v Európe vznikať turistické a alpské spolky, u nás od roku 1860 pôsobil Sitniansky klub a od roku 1873 Uhorský karpatský spolok, ktorý mal 27 pobočiek po celom Uhorsku, z toho 17 na dnešnom území Slovenska. Koncom 19. a začiatkom 20. storočia sa začali na turistiku využívať aj lyže, bicykle a lode, hoci, pochopiteľne, dodnes môžeme tvrdiť, že pešia turistika je v tomto ohľade bezkonkurenčná. V blízkej a asi aj vo vzdialenejšej budúcnosti ju sotva môže zatlačiť do úzadia niektorý iný druh turistiky. Jej limitujúcim faktorom je nielen otázka technického vybavenia, ale aj potrebných znalostí a schopností a napokon aj vhodných terénov.

Náhodné články...

Neboli nájdené žiadne výsledky.
Neboli nájdené žiadne výsledky.

Nové rozhľadne (3) Ladislav Khandl

Nové rozhľadne II Ladislav Khandl

Musíte byť prihláseny na to aby ste mohli pridať komentár!

Nie ste registrovaný?

Registrujte sa

Výhody registracie

Redakcia časopisu

Adresa: Ľubľanská 2
831 02 Bratislava
Telefón: 0421 254 652 055
Mobil: 0421 918 320 117
Email: info@krasy-slovenska.sk