V tieni mohutných líp

Číslo: 2006/83/9-10 Diskusia: žiadne komentáre
Rubrika: Flóra Strana: 28
Autor: Pavol Hanzel
Autor fotiek: Pavol Hanzel

CHS Lipy na Kalvárii v Trnave

Dve chránené lipy veľkolisté sa nachádzajú v parku na kalvárii v Trnave.

Obe vyhlásili za chránené stromy 26. augusta 1993. Pre ekologickú, krajinotvornú a estetickú hodnotu sú súčasťou historickej zelene mesta. Okolo oboch líp sú kované ohrádky, na ktorých je upevnené aj oficiálne označenie týchto stromov. Oba stromy sú z veľkej časti bútľavé. Aby sa zabránilo rozkladným a hnilobným procesom, sú ošetrené drevenými strieškami proti prenikaniu vody do dutín. Chránené lipy majú veľký význam pre vtáky hniezdiace v dutinách a pre zimujúce netopiere.

Biometrické parametre: Obvod kmeňov vo výške 1,3 m je 502 cm a 555 cm, výška stromov je 10 m a 26 m, priemery korún 10 m a 14 m. Oba exempláre majú 270 rokov.

CHS Lipa v Drahovciach

Chránená lipa malolistá rastie na futbalovom štadióne v Drahovciach (okres Piešťany) po pravej strane pri vstupe do športového areálu.

Túto lipu vyhlásili za chránený strom 2. marca 2000. Ide o drevinu celoštátneho významu, ktorá je zároveň najväčším exemplárom lipy malolistej v okrese Piešťany. Lipa má veľmi pekný vzrast s mohutným kmeňom a rozložitou korunou, aj napriek vysokému veku je vo veľmi dobrom zdravotnom stave. Pri strome je umiestnený stĺpik s oficiálnym označením.

Biometrické parametre: Obvod kmeňa vo výške 1,3 m je 650 cm, výška stromu je 40 m, priemer koruny 17 m, vek lipy je 300 rokov.

Náhodné články...

Neboli nájdené žiadne výsledky.
Neboli nájdené žiadne výsledky.
Neboli nájdené žiadne výsledky.

Musíte byť prihláseny na to aby ste mohli pridať komentár!

Nie ste registrovaný?

Registrujte sa

Výhody registracie

Redakcia časopisu

Adresa: Ľubľanská 2
831 02 Bratislava
Telefón: 0421 254 652 055
Mobil: 0421 918 320 117
Email: info@krasy-slovenska.sk