Pamiatky vodného hospodárstva a energetiky na Slovensku

História vodohospodárskych stavieb na území Slovenska siaha do 12. a 13. storočia. Slúžili na úpravu vodných tokov a protipovodňové opatrenia či na dopravu dreva. Viaceré takéto diela sa využívali na pohon banských a hutníckych zariadení. V súvislosti s ťažbou rúd vznikali unikátne banské vodohospodárske systémy Banskej Štiavnice, Kremnice a Španej Doliny už v 18. storočí. Vytvorili hydrotechnické stavby všetkých druhov – priehrady, hate, štôlne, akvadukty, jarky, kanály a pod. Pohon strojov zabezpečovali vodné kolesá, vodostĺpcové vodné motory a vodné turbíny. (Banským vodným dielam sme venovali článok v Krásach Slovenska číslo 3-4/2008 – poznámka red.) 

Náhodné články...

Neboli nájdené žiadne výsledky.
Neboli nájdené žiadne výsledky.
Neboli nájdené žiadne výsledky.

Musíte byť prihláseny na to aby ste mohli pridať komentár!

Nie ste registrovaný?

Registrujte sa

Výhody registracie

Redakcia časopisu

Adresa: Ľubľanská 2
831 02 Bratislava
Telefón: 0421 254 652 055
Mobil: 0421 918 320 117
Email: info@krasy-slovenska.sk