Chcete pomôcť časopisu?

Ak chcete podporiť časopis Krásy Slovenska, môžete na tento účel venovať 2% podiel zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2017.
Nezisková organizácia Geoinfo Slovakia je partnerom časopisu a jej činnosť je zameraná na jeho podporu. Geoinfo Slovakia, n. o., Ľubľanská 2, 831 02 Bratislava, IČO: 31782566 bola zapísaná do registra oprávnených osôb na prijímanie 2% podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2017.

 vyhlasenie-2-geoinfo.pdf

 potvrdenia-2-geoinfo.pdf


Nie ste registrovaný?

Registrujte sa

Výhody registracie

Redakcia časopisu

Adresa: Ľubľanská 2
831 02 Bratislava
Telefón: 0421 254 652 055
Mobil: 0421 918 320 117
Email: info@krasy-slovenska.sk